hat

Function Creep

Leestijd: < 1 minuut

Function creep is het gebruik van persoonsgegevens, software of middelen voor heel andere doeleinden dan oorspronkelijk bedoeld is. Zo was het rijbewijs ooit alleen bedoeld om aan te tonen dat de houder legaal een voertuig kan besturen. Naarmate de rijbewijzen steeds gebruikelijker werden, gingen we rijbewijzen ook gebruiken voor persoonlijke identificatie.

Function creep en privacy

Typisch wanneer we onze gegevens aan een product of voor een dienst geven, weten we waarom de gegevens nodig zijn. Vaak wordt het mogelijke gebruik van onze gegevens schriftelijk vastgelegd, vooral als het gaat om persoonlijke informatie. Het AVG vereist dat gebruikers worden geïnformeerd over het mogelijke gebruik van de gegevens, voordat de gegevens worden verzameld. We vinden het goed om onze gegevens over te dragen, op voorwaarde dat we weten voor welk doel de gegevens bestemd zijn. Dat betekent niet dat we akkoord gaan met alle mogelijke (toekomstige) toepassingen van deze middelen.

In april 2020 werd bijvoorbeeld aangekondigd dat de Nederlandse regering een app wil ontwikkelen in de strijd tegen het corona-virus. Als de app alleen voor dit doel wordt gebruikt, lijkt dat in de eerste instantie een prima plan. Maar als de meeste mensen vervolgens gewend raken aan deze vorm van controle kan zo’n app ook ingezet worden om bijvoorbeeld criminelen te tracken. Het probleem is dat in zo’n scenario Nederland langzaamaan veranderd in een surveillance maatschappij. In de jaren 80 en 90 vonden we dat nog een dystopie. Kijk maar naar een willekeurige sci-fi film uit die tijd.