hat

Persoonsgegevens

Leestijd: 2 minuten

Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zo gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Dergelijke gegevens mogen daarom alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

Verder heb je nog onderscheid tussen Gekoppelde informatie en koppelbare informatie.

Gekoppelde informatie is direct aan een persoon gekoppeld en kan een persoon direct identificeren. Denk hierbij aan je voor- en achternaam, Burgerservicenummer, creditcardnummer en je (e-mail)adres.

Koppelbare informatie kan daarentegen op zichzelf niet direct een persoon identificeren maar in combinatie met andere informatie wel. Denk hierbij aan je geslacht, woonplaats en je leeftijd. Over het algemeen laat men in deze tijd bewust maar ook onbewust(!) veel koppelbare informatie achter op het internet. Daarom is het voor veel organisaties niet moeilijk om deze informatie alsnog direct aan een persoon te koppelen. Deze gegevens kunnen immers door diverse partijen bij verschillende datahandelaars (zoals Focum) gekocht en opgeslagen worden.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) definieert persoonsgegevens als volgt:

Artikel 4, lid 1: persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

Persoonsgevens worden ook wel aangeduid met Persoonlijk Identificeerbare Informatie of PII

Hier vind je een lijst met soorten persoonlijke gegevens