Waar moet een privacyverklaring aan voldoen?

Eisen Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het is een verklaring waarin je uitlegt aan je klanten hoe jouw bedrijf omgaat met zijn persoonlijke gegevens.